Ett hälsosamt livinnefattar konsumtionenav bra mat, bra vattenoch en hälsosam miljö

“Many people say: – If I´m not gonna vaccinate , how do I keep my kids strong?

Thats´s based on 2 assumptions: 1. – That your childs immunesystem is not already strong, and 2. – The vaccins protect you and make you strong.

So…, the body is already strong, but there is a way to keep it strong. There is a way to prevent it from weakening.

But that doesn´t utilize pharmaceuticals.

It utilizies: Good food, good water and healthy environments.

And all studies has shown, that good food, good water and healthy environments, create healthy kids.”

“Många människor säger: – Ifall jag inte vaccinerar, hur ska jag då kunna se till  att mina barn är starka och motståndskraftiga?

Det baserar sig på 2 antaganden: 1. – Att ditt barns immunsystem inte är starkt och motståndskraftigt  2. – Vaccinet skyddar dig och gör dig stark och motståndskraftig.

Så…, kroppen är redan stark och motståndskraftig och det finns ett sätt att få den att fortsätta att vara motståndskraftig. Det finns ett sätt att hindra den från att bli svag.

Men det innefattar inte konsumtion av läkemedel.

Det är konsumtionen av: Bra mat, bra vatten och en hälsosam miljö.

All forskning har visat att bra mat, bra vatten och en hälsosam miljö skapar friska, starka och motståndskraftiga barn.”

How do I keepmy kids safe

Har du någon gång funderat på om det finns ett val att göra kring att vaccinera eller inte?