Har du tänkt på vilken inverkan vin, öl sprit har på dig, alltså "in the bitter end"!

Ångest och depression dämpas inte av alkohol, tvärtom så skapar alkohol ångest och nedstämdhet.

Det är bara på kort sikt som alkohol dämpar. Så fort man börjar dricka regelbundet så produceras ångest av vad man tror lindrar.

Hjärnans stress- och alarmsystem (serotonin) aktiveras av alkohol vilket ger ångest, depression och nervositet. När alkoholen går ur kroppen produceras stresshormoner som leder till anspänning vilket sedan genererar mer drickande. En ond cirkel uppstår.

För att nå tillfällig lindring måste en som dricker regelbundet dricka mer vilket alltså i sig leder till mer psykisk ohälsa. Den som tål mycket utvecklar tolerans vilket kan leda till beroende lättare än om man tål mindre.

Är man deprimerad är alkohol inte bra annat än mycket tillfälligt. Risken att bli än mer deprimerad och ångestfylld är betydande.

Alkoholmissbruk ökar risken för depression"

— Nättidningen Accent

Alkohol kan förvärra depression

Att det finns en koppling mellan alkohol och depression är knappast en nyhet. Men vilket kommer först – vad är hönan och vad är ägget? Ny forskning visar att det främst är alkoholen som ger depressionen och inte tvärtom.

Forskare från Nya Zeeland har tittat på just detta i en studie som nyligen presenterades. Enligt Läkartidningen har man följt strax över tusen män och kvinnor från 18-årsåldern tills de fyllt 24 och regelbundet ställt frågor om såväl depression som alkoholvanor.

Forskarna kom fram till en mycket tydlig koppling mellan alkoholmissbruk och efterföljande depression. Det motsatta sambandet – att depression leder till alkoholmissbruk – var inte alls lika starkt.

Att alkoholmissbruk kan leda till både medicinska och sociala problem är troligen en faktor som också ökar risken för depression enligt forskarna, som samtidigt menar att ytterligare forskning för att förstå sambanden behövs.

Källa: http://www.accentmagasin.se/missbruk/alkoholmissbruk-okar-risken-for-depression/

"Att dricka alkohol och samtidigt ta antidepressiv medicin kan göra depressionen värre och öka biverkningarna."

— Nättidningen Accent

Alkohol fungerar som lugnande medicin. Varför?

Alkohol kan förvärra depression

Att dricka alkohol och samtidigt ta antidepressiv medicin kan göra depressionen värre och öka biverkningarna.

Alkohol fungerar som lugnande medicin. Många använder också alkoholen för att slappna av. Men effekterna gör också att patienter som äter antidepressiv medicin bör vara försiktiga med att dricka alkohol. Både tillverkare och medicinsk expertis varnar för att påverkan av alkohol och abstinens kan utlösa depressiva reaktioner. Det skriver Medical Daily.

SSRI-preparat, som hämmar serotoninupptaget i kroppen, är numera de vanligaste medicinerna mot depression. Serotonin är den neurotransmittor i centrala nervsystemet som ser till att vårt humör är i balans. Genom att hindra serotoninet att återupptas av de celler de kommer ifrån, ökar nivåerna och depressionen minskar.

Alkohol kan också leda till en förhöjd koncentration av serotonin, men bara temporärt. Under tiden kan personer som äter SSRI-preparat få för höga serotoninnivåer vilket kan leda till symptom som oro, rastlöshet, högt blodtryck, krampande muskler och diarré. I allvarliga fall kan det vara livshotande med symptom som hög feber, oregelbunden hjärtrytm och medvetslöshet.

Stora mängder alkohol kan tvärtom ge för låga nivåer serotonin.

– Den som dricker mycket alkohol får depressiva känslor dagen efter. Sådana depressiva symptom gör det inte precis lättare för en person som redan lider av depression, och vi har inga bevis för att antidepressiv medicin skulle lindra de här symptomen. Därför är rekommendationen att låta bli att kombinera de här tre: alkohol, depression och antidepressiv medicin, säger Kristofer Baumgartner, talesperson för United States Food and Drug Administration, (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet).

Biverkningarna av medicinen kan också förstärkas av alkohol. En studie har till exempel funnit att kombinationen alkohol och antidepressiva läkemedel ökar risken för dödsfall relaterade till läkemedlen. De flesta orsakade av självmord. Det samma kan också gälla andra biverkningar som våldsamt beteende, mani, aggressivitet, trötthet och dåsighet.

– Det bästa sättet att närma sig det här problemet är att uppmuntra deprimerade patienter att inte dricka alkohol–oavsett om de medicinerar eller ej, säger Kristofer Baumgartner.

Källa: http://www.accentmagasin.se/missbruk/alkohol-kan-forvarra-depression/